Privacy & cookies verklaring

Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze donateurs. Daarom handelen wij volgens de privacywetgeving die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en gaan wij zorgvuldig om met de door u aan ons verstrekte gegevens.

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid? Of een klacht? U kunt altijd contact met ons opnemen, telefonisch op 0900 1000 123 of via onze website (www.stichtingbelmaatje.nl).

Inleiding

Stichting Bel Maatje heeft als statutair doel het helpen van eenzame mensen van alle leeftijden door middel van regelmatig onderhouden van (telefonisch) contact en het organiseren van activiteiten, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de door donateurs, giftgevers, vrijwilligers, deelnemers en relaties verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Stichting Bel Maatje.

Wat doet Stichting Bel Maatje met mijn gegevens?

Stichting Bel Maatje vraagt om uw persoonsgegevens als u zich bij ons aan wil sluiten. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn omdat u wil doneren of omdat u zelf een Bel Maatje zoekt. Stichting Bel Maatje kan contactgegevens verzamelen die u zelf verstrekt, zoals uw (bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, bankgegevens met betrekking tot transacties, donaties of deelname, of gegevens die relevant zijn indien u met ons in contact treedt door het doen van een (eenmalige) gift. Wij verwerken uw persoonsgegevens om de relatie met u uit te kunnen voeren, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, voor marketingdoeleinden en om ons bestand van deelnemers en andere betrokkenen te vergroten. Om ons werk te kunnen blijven doen hebben wij uiteraard fondsen nodig. Wij hebben daarom een gerechtvaardigd belang tot het werven van (extra) fondsen. Dit doen wij mede via dataverrijking.

Welke persoonsgegevens verwerkt Stichting Bel Maatje?

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

• Voor- en achternaam;
• Bedrijfsnaam of organisatie;
• Geslacht;
• Geboortedatum;
• Geboorteplaats;
• Adresgegevens;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Bankrekeningnummer;
• Gezondheidsinformatie;

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig

Wij bewaren uw gegevens zolang wij deze nodig hebben om de relatie met u te kunnen uitvoeren.

Gegevens die wij nodig hebben om te voldoen aan wettelijke vereisten zoals die van de belastingwetgeving (zeven jaar), bewaren wij zolang de wet dat voorschrijft. We gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Stichting Bel Maatje verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van ons doel of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Bel Maatje blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uw rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen, afmelden, klacht

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Indien u toestemming heeft gegeven voor een specifieke verwerking van uw gegevens, dan hebt u het recht deze toestemming in te trekken. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Bel Maatje. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, of verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of uw bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stichtingbelmaatje.nl

Bescherming van uw gegevens

Stichting Bel Maatje neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen.

Cookies

Stichting Bel Maatje gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Op deze website wordt Google Analytics gebruikt om bezoekersstatistieken te verzamelen om de site verder te kunnen verbeteren. Hiervoor is een data bewerkingsovereenkomst met Google gesloten. Gegevensuitwisseling met andere Google diensten is uitgeschakeld en IP adressen worden geanonimiseerd.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Via de instellingen van uw browser kunt u cookies verwijderen en (nieuwe) weigeren. Op de helppagina’s van onder meer de browsers Internet Explorer en EdgeChromeFirefox en Safari, vindt u de instructies. Als u ze weigert of verwijdert, functioneren niet alle websites meer optimaal. Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze website adviseren wij ze in te schakelen. 

Indien u specifiek het script van Google Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.